• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

SCIENCE OF MIND PRACTITIONER 2e lesjaar

“Op metafysisch gebied herkennen we de universele geest als de bron van alle inspiratie; als oneindige zelfkennis. De geest van de mens is een voortzetting van de eeuwige geest.”
- Ernest Holmes

Over deze voortzetting van jouw geest om gericht de Science of Mind in te zetten voor jezelf en anderen, gaat dit tweede deel van de Praktijkopleiding. Je hebt al veel kennis opgedaan. In dit specifieke Science of Mind gedeelte richten we ons voornamelijk op de verdieping van de filosofie van Louise Hay – de Science of Mind - en leer je specifieke vaardigheden om dit in de praktijk te brengen.

Wat levert je dit lesjaar op? Veel. De 8 lessen zijn helder en praktisch en worden gegeven door Carmen de Haan + gastdocenten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De lessen uit de Science of Mind behandeld vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor krijg je veel inzicht in de kosmische wetten van het universum en krijg je duidelijk hoe je jouw persoonlijke gedachtekracht op de juiste manier kunt inzetten.
  • De achtergrond van de belangrijkste eerste leraren van de Science of Mind.
  • Lessen over wereldreligies en hierdoor de verbanden zien met de Science of Mind.
  • Lessen in visioning: het proces waarmee je jezelf traint om de visie van de Bron te kunnen horen, voelen, zien en ontvangen.
  • Het beoefenen en leiden van visualisatie en meditatie.
  • Het treatment consequent leren toepassen in alle omstandigheden.


De Science of Mind.nl heeft als doel het bestaan van de Science of Mind in Nederland te vergroten, te stimuleren en te verdiepen.
Hiervoor worden er studiedagen georganiseerd onder de bezielende leiding van eerdere cursisten van deze opleiding. Wij stellen het bijzonder op prijs stellen als je je inzichten en betrokkenheid wilt blijven inzetten.
Samen zijn wij sterk!

Met deze uiteenzetting hoop ik jullie enthousiasme voor deelname aan het 2e lesjaar te hebben vergroot. Ik verheug mij op jullie deelname!

Hart-groet,
Carmen


De praktijk isbewust haarlem