• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

Wie is Dr. Ernest Holmes

Over de grondlegger Dr. Ernest Holmes

dr holmes2'Er bestaat in het universum een kracht die uitstijgt boven jou en jij kunt die kracht gebruiken.'

Dr. HolmesDe man die als eerste deze stelling uitsprak en praktiseerde, deelde zijn zelfbevestigende geloof met mensen die net als hij in de 20e eeuw leefden. Dankzij hem zijn al ontelbare anderen zich van dit oneindige potentieel bewust geworden en zullen nog veel meer anderen deze beloning in de toekomst gaan ontdekken.Hij is zijn leven lang een onderzoeker en student gebleven en werd geïnspireerd om een boek te schrijven dat een leerboek en een gids werd voor andere onderzoekers en studenten. Zijn boek, The Science of Mind, verbond wetten van de wetenschap met filosofische opvattingen en religieuze openbaringen en paste deze toe op de behoeften en verlangens van de mens. Dit verband was nog niet eerder gelegd in de geschiedenis en hiermee ontstond het Institute of Religious Science and School of Philosophy, waar hij en vele anderen hun leerlingen onderwezen en inspireerden. Dit leidde op zijn beurt weer tot het oprichten van de Church of Religious Science.

Hij benadrukte steeds dat hij niet de opsteller was van deze natuurwetten, noch dat hij een geheime nieuwe manier had uitgevonden om de mensheid te kunnen laten delen in de oneindige goedheid van het universum, maar dat hij uitsluitend de onfeilbaarheid van deze wetten probeerde uit te leggen en de essentie van de alom aanwezige kracht aan te tonen. Niemand had dit voor hem gedaan. Zijn werk maakte van deze bescheiden man een baanbrekende gids voor de hele mensheid.

Zijn naam was Ernest Holmes. Hij werd geboren op 21 januari 1887 op een kleine boerderij in de buurt van Lincoln, Maine. Zijn ouders, William en Anna Heath Holmes, hadden 9 zonen. De jongste was genoemd naar een jonge dichter/predikant uit die tijd, de eerbiedwaardige Ernest Shurtleff, die later de hymne 'Lead on, O King Eternal' schreef. Zijn oudere broers waren, in volgorde van hun geboorte, Walter, Luther, William, Charles, Harry (die al als kind overleed) Fenwicke, Guy and Jerome.

Zijn onderwijs volgde hij op lokale scholen: de middelbare school in Lincoln en daarna de Goulds Academy in Bethel, ook in Maine. Ooit zei hij: Toen ik 15 jaar was ging ik van school en ging nooit meer terug, behalve om te leren spreken in het openbaar'. Dat deed hij tussen 1908 en 1910 op de Leland Powers school of Expression in Boston, terwijl hij werkte in een winkel om in zijn levensonderhoud te voorzien.

De rest van zijn verbazingwekkende geleerdheid kwam voort uit een onophoudelijke zoektocht naar de meest zinvolle dingen in het leven. Zo bestudeerde hij literatuur, kunstgeschiedenis, wetenschap, filosofie en religie en werd een autoriteit op het gebied van universele waarheden en onvergankelijke ideeën die zich door de eeuwen heen hebben geopenbaard. Hij is zijn hele leven bezig geweest om zijn opgedane kennis te verwerken. Het resultaat was: THE SCIENCE OF MIND.

Tegen het einde van zijn leven werd hij geïnterviewd over het begin van zijn zoektocht en het ontstaan van de religieuze wetenschap.

Zijn methode van leren:

Gevraagd naar het verlaten van school op 15 jarige leeftijd, zei hij: 'Ik wilde niet dat men voor mij moest zorgen, dus ging ik werk zoeken. Alles wat ik heb geleerd is gekomen door lezen, bestuderen, nadenken, werken en ervaringen opdoen. Het was een lange, bewerkelijke en zware weg, maar het was het waard. Ik geloof niet dat er voor mij een andere manier was'.

Succes is niet toevallig:

Dat wat je echt zult leren in dit leven is dat wat je jezelf vertelt, in woorden die je begrijpt en die je met je verstand kunt aanvaarden en waar je met je gevoel naar kunt luisteren.

Van aanvang af was hij een nonconformist, (hij voegde zich niet zomaar naar een geloof of opvatting), die met zijn eindeloze hoeveelheid vragen zijn ouders gek maakte. (Hij is nooit meer gestopt met het stellen van vragen).

Gelukkig is hij opgevoed door een moeder die weigerde haar kinderen te leren om ergens bang voor te zijn. New England was toen vrij streng gelovig, met de nodige dogma's, maar zijn moeder was een wijze vrouw en ze was vastbesloten haar kinderen te leren nergens bang voor te zijn.

Behalve zijn innerlijke drang tot het stellen van vragen vertoonde hij geen vreemd gedrag. Hij kreeg geen visioenen of hallucinaties. Op jonge leeftijd begon hij al op eigen initiatief met het bestuderen van de filosoof Emerson. Daarover zei hij ooit: 'Het bestuderen van Emerson was als drinken van water voor mij. Ik ben Emerson heel mijn leven blijven bestuderen'.

Op de Leland Powers school in Boston waren enkele medestudenten Christian Scientists. Een leraar las voor in de Mother Church. Ernest Holmes raakte geïnteresseerd in hun denkbeelden. Vooral over de helende werking van bepaalde manieren van bidden. Als dit mogelijk was binnen deze kerk, dan zou het ook mogelijk moeten zijn voor andere mensen.

Veel later kwam hij naar aanleiding van het bovenstaande tot de volgende opvatting: 
Alles wat ooit door iemand is gedaan, zou door iedereen gedaan kunnen worden. Er zijn geen geheimen in de natuur. Ik heb altijd geloofd dat er geen Voorzienigheid is, geen God die zegt: Ik ga jou iets vertellen, wat ik aan niemand anders vertel'.

Californië:

Hij ging in 1912 naar Californiё voor een oriënterend bezoek. 
Twee jaar eerder had zijn broer Fenwicke, een gemeentelijke predikant, om gezondheidsredenen een warmer klimaat gezocht om te leven. 
Hij had Ernest vurige verslagen geschreven over de voorstad Venice bij Los Angeles, waar hij een soort huismissionaris was geworden en waar hij een kleine florerende kerk opbouwde. Ernest hield ook van het klimaat in Californië. Hij vond het leuk om op zondag een handje te helpen in de kerk, en hij vond een baan, die hij leuk vond, als inkoopagent voor de stad Venice. Het beste aan deze baan was dat het hem de gelegenheid gaf veel tijd aan zijn studie te besteden.

Hij vond Los Angeles een opwindende stad, een groeiende stad met vooruitstrevende mensen. Mensen in ontwikkeling die hun horizon wilden verbreden, niet alleen fysiek, maar ook mentaal en spiritueel. Het was een gemeenschap van elkaar stimulerende intellectuelen. Alles wat iemand maar zou willen studeren werd daar onderricht.

Vele jaren later zei hij: 'Ik begon te lezen en te studeren, alles wat ik maar te pakken kon krijgen. Het maakte niet uit wat het was. Ik heb er altijd voor gewaakt niet de ene slavernij te vervangen voor een andere. 
Ook al leven we op dit moment in de meest vrije spirituele beweging ooit, toch worden we beïnvloed door de macht van het verleden en de hoogtepunten van de spirituele ontwikkeling van de menselijke beschaving. 
Door al deze zaken lange tijd te bestuderen en te beredeneren zijn ze mij vertrouwd geworden'.

Hoe het voordragen en uitdragen begon:

Een ingenieur, die zijn inkoopkantoor regelmatig bezocht, raakte geïnteresseerd in de boeken over filosofie, metafysica en andere onderwerpen die Ernest bezat, en vroeg hem of hij er eens wat mocht lenen. Na een tijdje stelde deze ingenieur voor om op een avond een aantal vrienden uit te nodigen bij hem thuis en vroeg hij Ernest om dan iets te vertellen zodat ze er naderhand met hem over van gedachten zouden kunnen wisselen. 
'Dit werd mijn eerste spreekbeurt', vertelde hij later. 
Het leidde tot andere spreekbeurten bij andere vrienden thuis. 
Op een avond zei een dame hem, dat zij had gevraagd aan de bibliothecaris van de grote Metafysische Bibliotheek, toen gelegen op de hoek van de Seventh en Grand, of Ernest daar de volgende donderdag zou mogen spreken. 
'Spreken over welk onderwerp?', vroeg hij. 
Haar antwoord was: 'waar je het ook bij ons over hebt gehad. Jij bent beter dan de mensen, die we in de bibliotheek horen spreken'.

Hij dacht er over na. 
Hij huurde de zaal voor 1 dollar per cursus. En de deelnameprijs per persoon was 25 cents. 
Hij besloot het te gaan hebben over Thomas Troward en zijn lezingen in Edinburgh. 
Er kwamen voldoende mensen op af, en zij bleven ook luisteren, zodat hij naar huis ging met een gouden 5 dollarstuk, nadat hij zijn huur betaald had. 
Het was een opwindende ervaring.

Het was toen 1916. 
Tijdens de 2 daaropvolgende jaren hield hij voordrachten voor duizenden mensen per week in Los Angeles. 
Hij vroeg zich af hoe het hem af zou gaan in andere steden en begon te spreken in andere delen van het land. Binnen korte tijd kreeg hij landelijke bekendheid als de man, die anderen stimuleert om zelf na te denken. 
Overal waar hij kwam wilden mensen zijn boodschap graag horen. 
Zij waren klaar voor datgene, waar hij aan begonnen was: het samenstellen van het boek: De Science of Mind.

Hij zei: 'Al doende leert men'. 
Hij besloot te stoppen met spreken in het hele land, en het te beperken tot het gebied rond Los Angeles. Zo kon hij zich concentreren op het afronden van zijn boek. 
Dit was in 1925.

Misschien kwam het omdat hij geen officiële opleiding hiervoor had gehad, maar hij beschouwde zichzelf nooit als een professionele schrijver.

Zijn eerste boek publiceerde hij in 1919 en had de titel: Creative Mind. 
Zelfs toen al was hij in staat antwoorden te vinden tijdens zijn meeslepende onderzoekstocht. De SOM werd voor het eerst in 1926 gepubliceerd. 
De herziene versie, nu vertaald in vele andere talen, zelfs in het Japans, kwam voor het eerst uit in 1938.

En het bewustzijn groeide:

In 1926 begon hij elke zondag te spreken in het theater in het Ambassadeurshotel, dat 625 plaatsen telde. 
Binnen een jaar konden laatkomers er niet in. 
Deze zondagmorgenbijeenkomsten werden in nov. 1927 verplaatst naar het Ebeltheater, waar 1295 zitplaatsen waren. Binnen een jaar was ook deze zaal te klein. 
Gedurende de volgende paar jaar werden er vooruitstrevende stappen gezet. En daarvan was naar de mooie Sala de Oro van het Biltmore Hotel. 
In 1934 werden deze bijeenkomsten verplaatst naar de grote Wiltern Theater bij Wilshire en Western, met een capaciteit van meer dan 2800 plaatsen. 
Ook daar konden weldra elke zondag velen omdraaien, zo vol was het. 
In 1926 drongen een aantal vrienden uit Los Angeles er bij hem op aan een corporatie op te richten, en iets te organiseren in verband met de onvermijdelijke groei door wat hij vertelde. Hij zei: 'Nee, dat wil ik niet doen. Ik wil geen nieuwe religie starten of er verantwoordelijk voor zijn'. 
Maar zijn vrienden hielden vol. 
Zoals hij het later uitlegde: 'zij beargumenteerden, dat zij dachten, dat dit waardevol was en van het grootste belang voor de wereld, en uiteindelijk overtuigden ze mij'. 
Een commissie van gouverneurs werd gekozen, en er ontstond een non-profit religieuze en educatieve organisatie die het 'instituut van wetenschappelijke religie, en filosofische school' werd genoemd. 
De vereniging werd in februari 1927 opgericht. Toen was Ernest Holmes 40 jaar. 
Het doel van het instituut was instructies te verschaffen, niet alleen in de Science of Mind, met het tekstboek van Ernest Holmes, maar ook lezingen aan te bieden door bekende autoriteiten over verscheidene, eraan verwante onderwerpen.

Zielsverwantzoekende, mindzoekende:

Net als de professoren van de Universiteit, die al snel spraken bij dit nieuwe leercentrum, werden vele studenten getrokken door dit klimaat van zielsverwantzoekende, als ook dezelfde mindzoekende. 
Zowel instructeurs als ook studenten ontdekten, dat deze niet zonder meer iets aanvaardende, zichzelf onderrichtende geboren Amerikaanse filosoof, Ernest Holmes, dat hij erg praktisch was en zeer inspirerend. 
Deze ontdekking was iets, dat ze graag wilden delen met anderen. 
Ook in andere opzichten was 1927 een mijlpaal voor zowel Wetenschappelijke Religie, als zijn oprichter. 
Hoofdkwartieren en kantoren, als ook praktijklokalen, als ook een bibliotheek en leeszalen werden gevestigd op Wilshire Boulevard 2511. 
Terwijl dit instituut steeds verder werd georganiseerd, leidde dit een paar maanden later tot een maandblad: 'WetenschappeLijke Religie'. 
Het instituut was nog niet uitgerust om al de mogelijke studenten, die zouden willen deelnemen, in te schrijven. 
Het maandblad was in het leven geroepen in een poging de belangstelling gaande te houden en mogelijk op te bouwen, wat het instituut al door mond-tot-mond bekendheid had opgewekt.

In het eerste nummer van de eerste jaargang van Wetenschappelijke Religie stond de volgende aankondiging van Ernest Holmes: "Het doel van dit blad is om ethische, moralistische en religieuze informatie te geven, vanuit een wetenschappelijk oogpunt over het leven en de zin van het leven. Een semi-religieus tijdschrift, ethisch van richting, moralistisch van toon en met een filosofisch uitgangspunt. 
Het wil het universele bewustzijn promoten van het leven, dat ons allemaal verbindt in het grotere geheel. De wetenschappelijke religie biedt zijn lezers een systematische en uitgebreide studie aan van de subtiele krachten van de geest, voor zover deze nog niet bekend waren en laat zien hoe zulke krachten bewust kunnen worden gebruikt in het voordeel van het individu en de hele mensheid".

Net als veel andere ideeën van Ernest Holmes bevatte dat eerste exemplaar kenmerken, die lang stand hielden. Het bevatte bijvoorbeeld een meditatie voor elke dag van de maand: een uitspraak van een zin aan de bovenkant van de bladzijde. 
Er kwam ook een lijst in voor van beoefenaars van de wetenschappelijke Religie. 
Die eerste uitgave droeg 8 namen. Eén daarvan was Anna Holmes, de moeder van Ernest.

Science of mind magazine:

In oktober 1929 kreeg het blad een nieuwe omslag, een nieuwe indeling en een nieuwe naam: Science of Mind Magazine. 
Het was een afspiegeling van de aantrekkingskracht van zijn nieuwe manier van lesgeven, nu was er een boek én een magazine. 
Een nieuwe aankondiging verzekerde de lezers, dat dit blad een van de vele manieren was om de wereld de onschatbare waarheden van de Science of Mind te geven; dat dit blad mannen en vrouwen overal ter wereld wil dienen met alle mogelijkheden van de organisatie, die zij achter zich weet om hen te helpen zich bewust te worden van hun grootste goed, niet alleen in de verre toekomst maar juist hier en nu. 
Het werd op de markt gebracht in het vertrouwen dat het ieder zou aanspreken, die het wilde lezen. 
Vandaag de dag wordt het over de hele wereld gelezen door vele duizenden geïnteresseerden. Maar laten we even terug gaan naar 1927 en een andere gebeurtenis bekijken, waardoor het een speciaal jaar werd voor Ernest Holmes.

Op 23 oktober 1927 trouwde hij in Los Angeles met de weduwe Hazel Durkee Foster. Zij waren onafscheidelijke maatjes gedurende 30 jaar. 
Op 16 april 1935 werd de organisatie, die Ernest Holmes had gesticht opgenomen in een nieuwe vennootschap met de naam 'Instituut voor Wetenschappelijke Religie en Filosofie'. 
Op 1 augustus 1935 werd het instituut, dat uit zijn gebouw op Wilshire was gegroeid, verplaatst naar West Sixthstraat 3251. 
Een nieuw kantorencomplex, genaamd 'het Holmescomplex', verrees op deze plaats in 1990.

Bekend over de hele wereld:

In 1945 na werd Ernest Holmes vanwege zijn boek, onderscheiden met een eredoctoraat in de filosofie aan de bekende Indiaase Andhra Research University. 
Verschillende andere eerbiedwaardige onderscheidingen vielen hem ten deel door het bekend worden van zijn uitgaven. Vanaf 1945 op - de wat nu het College voor medicijnen in Californiё is -, de Universiteit van Californiё in
Hirvine en in 1949 van de Stichting Academische Universiteit voor spiritueel begrip in Venetië, Italiё. 
Iets eerder, in 1942 werd hij benoemd tot bevelhebber van het Kruis bij de Associatie van de Humanitaire grote prijs van België. 
En in 1944 werd hij benoemd tot ere lid van de Eugene Field Sociёteit, een nationale groep van schrijvers en journalisten. 
In 1949 begon hij met een populair radioprogramma, dat elke zondag om 16.00 uur op het gemeenschappelijke netwerk werd uitgezonden. 
Het werd genoemd: 'Het ding, dat we leven noemen'. 
Elke zondag waren zijn openingswoorden: Er is een goede kracht in het Universum, die groter is dan jij bent, en je kunt deze kracht gebruiken. 
Miljoenen hoorden hem; miljoenen namen zijn woorden ter harte. 
De groei van het instituut en het aantal afgestudeerden hieraan, de vraag naar steeds nieuwe edities van Ernest Holmes boek, de SOM, het constant toenemen van het aantal lezers van het SOM-magazine, de aanhang van zijn radioprogramma en de interesse, die alom getoond werd in de spreekbeurten over SOM door andere sprekers, waar ze ook verschenen leidde uiteindelijk tot een verandering van naam. 
Op 4 jan. 1954 werd het officieel 'de Kerk van Wetenschappelijke Religie'. 
Pas toen was zelfs Ernest Holmes ervan overtuigd, dat de wereld zon kerk wilde. 
Zoals hij het later uitdrukte: "ik kwam er tenslotte achter, dat dit allemaal wel georganiseerd moest worden, want anders zou alles uiteen vallen. We hebben nu een prachtige democratische, verantwoordelijke organisatie, bestuurd door een commissie, bestaand zowel uit leken als ook uit predikanten". 
In 1956 maakte een speciaal legaat het mogelijk een half uur durend tv-programma te maken: 'Het ding, dat we leven noemen', 1x per week, 26 weken achter elkaar, met Ernest Holmes daarin te zien en te horen, door weer een ander gefascineerd publiek. 
Het grootste gedeelte van elke uitzending stond alleen hij voor de camera, niet omdat hij daar zelf voor koos, maar omdat de kijkers hier voor kozen.

Op 21 mei 1957 verloor hij zijn levensgezellin.

De founders church (= oprichterskerk):

In januari1960 zat hij voor bij de oprichting van Founders Church, de Kerk van de Wetenschappelijke Religie in Los Angeles. 
De bouw kostte meer dan 1.500.000 dollar en geschiedde op een stuk land op de hoek van Sixth street en Berendo street, aangrenzend aan wat nu het Holmescentrum hoofdkantoorgebouw is geworden. 
Het magnifieke orgel in het Heiligdom van Founders is een herinnering aan Hazel Holmes, en op een lager niveau van het gebouw is een prachtige kapel, sereen en inspirerend, in de geest van Ernest Holmes: De Holmes Memorial Chapel. 
Ernest Holmes overleed 7 april 1960 in Los Angeles. 
Hij liet geen kinderen achter. Maar hij liet de mensheid een duurzame erfenis na:

Een manier van leven, die hij Wetenschappelijke Religie noemde. 
Over die manier van leven zei hij in 1958: "We hebben een beweging in gang gezet, die in de komende 100 jaar, de grote nieuwe religieuze impuls voor de moderne tijd zal zijn, die alles wat gebeurd is sinds het ontstaan van het mohammedanisme zal overtreffen. 
We moeten hetzelfde vertrouwen hebben in wat we onderwijzen en praktiseren, als de wetenschapper heeft, of de tuinman. En wanneer dit simpele gegeven in onze botte hersenen binnen is gedrongen, dan zal er iets nieuws en prachtigs gebeuren. 
Dit is het enige, dat ervoor zal zorgen, dat de wereld zichzelf niet zal vernietigen".


De praktijk isbewust haarlem