• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

The Work© van Byron Katie

3 boeiende middagen:
vrijdag 3 + zaterdag 4 juli
+ afrondingsmiddag vrijdag 10 juli

PILOT PROJECT
BEVRIJD JEZELF
VAN OORDELEN!!

i.v.m. Corona slechts 4 plaatsen!


‘The Work’ van Byron Katie gaat over de manier waarop we doorgaans denken, hoe we met onze oordelende gedachten en overtuigingen onze gemoedsrust verstoren. We lijden allemaal als we oordelen. Het maakt ons van streek, boos, beschuldigend, zorgt voor verwijdering en een continue ‘malen’. ‘The Work’ van Byron Katie© is een unieke methode om je gedachten op waarheid te onderzoeken. Op het eerste gezicht met niet meer dan een paar simpele vragen, maar  deze wijzen je dan ook trefzeker de weg naar binnen. De situatie zal niet veranderen, maar jouw manier van denken verandert. Kan je je voorstellen hoe het zou zijn als je je (goedbedoelde) oordelen niet meer nodig hebt?

Locatie Praktijk, Santpoort-Noord
Tijden

14.00 uur – 16.30 uur
(tussen de 2e en de 3e middag zit ruimte voor het maken van thuisopdrachten)

Trainer Carmen de Haan
Bijdrage      € 165,00 inclusief lesmateriaal

De praktijk isbewust haarlem