• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

Welkom

Welkom op mijn website! Mijn naam is Carmen de Haan. Al ruim 30 jaar heb ik een Praktijk voor Communicatie – een Centrum voor Innerlijke Vrede in het sfeervolle dorp Santpoort-Noord. Hier geef ik individuele begeleiding en trainingen aan mensen uit alle delen van het land. Mensen die bij mij komen zijn op zoek naar een stabieler en zinvoller leven. Ze ontdekken al snel hoe fijn het is om hun leven kwalitatief te verbeteren en 'kapitein te worden op hun eigen schip'.

Bij mij vind je geen dogma's, ingewikkeld taalgebruik of een langdurig wroeten in het verleden. Ik ben praktisch-spiritueel ingesteld en houd van diepgaande, duidelijke en zuivere levensinzichten

Hieronder volgt een overzicht van de kennis, werkterreinen en specialisaties:

Science of Mind (wetenschap van het denken)

Een filosofische studie, opgericht door Dr. Ernest Holmes. Hij bestudeerde vele religies en kwam tot de slotsom dat religies veelvuldig zijn, maar in wezen is Religie één, een instinctief vertrouwen op het Ongeziene wat wij geleerd hebben Go(e)d te noemen. Religie is Eén. Geloof is Eén. Vertrouwen is Eén. Er is één Waarheid in het hart van alle Religies, of hun naam nu Hindu, (Moslim), Christen of Joods is enz. De Science of Mind is het beste uit alle bronnen en verzamelt de zich daarin bevindende waarheid. Het bestudeert de gedachten van alle mensen en neemt van elk datgene dat waar is. Zonder kritiek, zonder beoordeling, maar met waarachtige onderscheiding dat datgene wat waar is en bewijsbaar kan ontdekt worden en in praktijk gebracht…..

De filosofie van Louise Hay is gebaseerd op de Science of Mind maar eenvoudiger te hanteren en uitermate praktisch. Het leert de cursist méér uit zijn leven te halen door de eigen gedachten optimaal en positief in te zetten. Het is een unieke kans om zelf de regisseur te worden over je leven en jouw ideale levensrichting te bepalen.

N.L.P. (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Vrij vertaald wil dit zeggen: het doelbewust en gericht gebruik maken van je zintuigen, je fysieke houding en je taal terwijl je communiceert. NLP is een krachtige en effectieve methodiek voor persoonlijke ontwikkeling, communicatie en verandering.

Dr. Thomas Gordon 

Kern van Gordon's leer is om gelijkwaardige relaties op te bouwen waarin eigen wensen en belangen een belangrijke norm zijn. Conflicten op kunnen lossen met een win-win methode zonder machtsstrijd enz.

R.E.T. (Rationele Emotieve Therapie)

De grondlegger hiervan is Albert Ellis. Hij verwoordt de R.E.T. als volgt:
Het zijn niet de gebeurtenissen zelf maar je gedachten over die gebeurtenissen die emoties veroorzaken. De RET is een effectieve manier om irrationele gedachtepatronen op te sporen en om te buigen.

Focussen (Rogeriaanse therapie) grondlegger: Carl Rogers 

Focussen is een manier van aandachtig luisteren naar jezelf, waarbij de aandacht gaat naar lichamelijke gewaarwordingen. Door middel van je aandacht te focussen leer je deze gewaarwordingen te ontcijferen en te verstaan.

Reiki I en II

Reiki is een methode om jezelf en anderen energie te geven die door het lichaam of de geest gebruikt wordt om te verbeteren. Deze energie is dezelfde energie waardoor jij en alles wat leeft blijft leven. Reiki helpt lichaam en geest ZICHZELF te genezen!
De hoeveelheid energie die stroomt is afhankelijk van het niveau van de 'Reiki-gever' en de ontvankelijkheid van de ontvanger. De ontvanger kan in principe de energie weigeren, al zal dat slechts sporadisch gebeuren.

The Work® of Byron Katie 

Het Werk® van Byron Katie is een simpele methode om je gedachten en je overtuigingen te onderzoeken op waarheid. Het resultaat is meestal verbluffend. Je komt weer in contact met wie je werkelijk bent en je krijgt de sleutel in handen om veel beter met jezelf en anderen te communiceren.
De kern van Het Werk gaat over het stellen van vier vragen en een omdraaiing.

Hypnotherapie

Hypnotherapie kan uitkomst bieden als verdrietige of traumatische gebeurtenissen weggestopt en vergeten zijn.

Rouw- en Verlieskunde 

In een aantal individuele gesprekken leer je dat het niet gaat om het verlies te accepteren maar om het te integreren in je leven.

De Sedona methode® 

Een uiterst praktische loslaattechniek die je laat ervaren hoe je weer aansluit op je natuurlijke vermogen om emoties (negatief en positief) los te laten, in dit moment. Daarmee laat je de lading rond een thema los. Het maakt niet uit hoeveel jaren je de emotie al bij je hebt.

The Course in Miracles (Een cursus in wonderen)

Een Cursus in Wonderen is een leerprogramma om je innerlijke leraar te vinden. Hoewel de terminologie van Een Cursus in Wonderen christelijk is, is het geen religie of theologie. Een Cursus in Wonderen gaat niet over het vertonen van wonderen in de spectaculaire fysieke betekenis. De wonderen die de Cursus onderwijst, zijn de veranderingen in waarneming die je in staat stellen de wereld te zien door de ogen van de liefde in plaats van door de ogen van de angst.

ZELF I-DENTITEIT door Ho'oponopono® 

Ho'oponopono is een oude Hawaiiaanse methode om problemen op te lossen.
Ho'oponopono betekent rechtzetten of corrigeren. Deze oude Hawaiiaanse filosofie is door Morrnah Nalamaku Simeona voor onze moderne tijd aangepast. Het onderwijst vergeving en een manier van leven, waardoor men meer in harmonie leeft met elkaar en de natuur in het grote geheel.

KERNKWADRANTEN 

Geïntroduceerd door Daniel Ofman in 1992. Een methode om eigen kernkwaliteiten te ontdekken wat de specifieke sterktes zijn die iemand kenmerken. Ze maken tot wat je bent. Het zijn de positieve punten van je. Deze kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet. Dat is een vervorming van de kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt dan een zwakte. Zoals iedereen kernkwaliteiten heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo'n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die zichzelf continu op de borst kloppen. Door middel van het kernkwadrant kun je ontdekken waar je verbeterpunten liggen.


De praktijk isbewust haarlem